11 barier komunikacyjnych

11 barier komunikacyjnych

Co zrobić, żeby mimo różnych doświadczeń, poglądów, postaw i uczuć, lepiej się komunikować? Pomocne jest uświadomienie sobie i wyeliminowanie barier, które mogą pojawić się w kontakcie z drugim człowiekiem. Poniżej wymienione bariery pojawiają się zarówno w relacjach między dorosłymi, jak i w kontakcie rodzic – dziecko. Przeczytaj więcej