11 barier komunikacyjnych

11 barier komunikacyjnych

Co zrobić, żeby mimo różnych doświadczeń, poglądów, postaw i uczuć, lepiej się komunikować? Pomocne jest uświadomienie sobie i wyeliminowanie barier, które mogą pojawić się w kontakcie z drugim człowiekiem. Poniżej wymienione bariery pojawiają się zarówno w relacjach między dorosłymi, jak i w kontakcie rodzic – dziecko. Przeczytaj więcej

Co robić gdy moje dziecko przeklina?

Co robić gdy moje dziecko przeklina?

Śmiało można powiedzieć, że wulgaryzmy stały się w dzisiejszym języku bardzo powszechne. Używane są, aby podkreślać skalę emocji, a także bywają strategią na wyregulowanie oraz zredukowanie napięcia. Jednak gdy pojawiają się one w codziennym języku dziecka, brzmią nieco komicznie i nie są pożądane. Dorosłych najczęściej zalewa Przeczytaj więcej

Jak chwalić i doceniać swoje dziecko?

Jak chwalić i doceniać swoje dziecko?

1. Czy pochwała zawsze jest pochwałą? Są różne sposoby chwalenia. Możemy je podzielić na takie, które niosą za sobą pozytywne wzmocnienia i takie, które zawstydzają, a czasem nawet sugerują kpinę. Mimo że pochwała kojarzy Ci się z pozytywnym komunikatem, nie zawsze musi nieść oczekiwane rezultaty. Przeczytaj więcej

Kara dla dziecka – Czy to dobra droga?

Kara dla dziecka – Czy to dobra droga?

Jak myślisz, karać czy nie karać? Bez egzekwowania posłuszeństwa, nie wychowam dobrze mojego dziecka, zadając mu krzywdę w postaci kary, też nie. Więc jak postępować, aby znaleźć ten złoty środek? 1. A może da się inaczej? Zatrzymajmy się chwilę nad znaczeniem pojęcia kary i nad Przeczytaj więcej

Rodzina jako system. W czym tkwi największa siła rodziny?

Rodzina jako system. W czym tkwi największa siła rodziny?

Rodzina to pojęcie podstawowe w strukturze społecznej. To instytucja, która powołuje na świat nowe życie i umożliwia mu wzrost i rozwój. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Poznajmy trochę, jak funkcjonuje ten życiodajny system. Rodzina jest całością. Swego rodzaju integralną strukturą, która funkcjonuje w określony sposób. Przeczytaj więcej